Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία VND USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 21995 0.921
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 22420 0.939
Τιμές της πετρέλαιο 03.10.2022 21895 0.917
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία VND USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 1876.6 0.079
Επιχείρηση 01.12.2021 1772.1 0.074
This site uses cookies.
Learn more here


OK