Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UYU USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 71.89 1.855
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 58.99 1.522
Τιμές της πετρέλαιο 30.01.2023 58.17 1.501
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UYU USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 9.476 0.244
Επιχείρηση 01.06.2022 4.52 0.117
This site uses cookies.
Learn more here


OK