Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UYU USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 69.89 1.804
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 52.99 1.367
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 50.05 1.292
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UYU USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 9.48 0.245
Επιχείρηση 01.09.2022 4.52 0.117
This site uses cookies.
Learn more here


OK