Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UYU USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 70.41 1.581
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 49.94 1.121
Τιμές της πετρέλαιο 24.01.2022 45.38 1.019
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UYU USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 9.156 0.206
Επιχείρηση 01.06.2021 4 0.09
This site uses cookies.
Learn more here


OK