Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UYU USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 77.54 1.971
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 52.42 1.332
Τιμές της πετρέλαιο 17.06.2024 55.01 1.398
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UYU USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 9.779 0.249
Επιχείρηση 01.09.2023 4.73 0.12
This site uses cookies.
Learn more here


OK