Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UYU USD
Τιμή βενζίνης 19.02.2024 75.54 1.933
Τιμές ντίζελ 19.02.2024 53.89 1.379
Τιμές της πετρέλαιο 19.02.2024 58.92 1.507
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UYU USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 9.779 0.25
Επιχείρηση 01.06.2023 4.73 0.121
This site uses cookies.
Learn more here


OK