Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UYU USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 80.88 1.987
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 64.99 1.596
Τιμές της πετρέλαιο 01.08.2022 57.61 1.415
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UYU USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 9.156 0.225
Επιχείρηση 01.12.2021 4.3 0.106
This site uses cookies.
Learn more here


OK