Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GBP USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.554 1.889
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.606 1.952
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 0.774 0.941
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 0.882 1.072
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GBP USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.387 0.47
Επιχείρηση 01.12.2022 0.352 0.428
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία GBP USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.1 0.122 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.078 0.095 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK