Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GBP USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 1.627 1.867
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 1.8 2.066
Τιμή του Υγραέριο 03.10.2022 0.753 0.864
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 03.10.2022 1.01 1.159
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GBP USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.278 0.319
Επιχείρηση 01.12.2021 0.216 0.248
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία GBP USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.09 0.103 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 0.047 0.054 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK