Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AED USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 2.84 0.773
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 2.68 0.73
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AED USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.29 0.079
Επιχείρηση 01.09.2022 0.405 0.11
This site uses cookies.
Learn more here


OK