Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AED USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 2.93 0.798
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 3.38 0.92
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AED USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.296 0.081
Επιχείρηση 01.06.2022 0.366 0.1
This site uses cookies.
Learn more here


OK