Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AED USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 3.22 0.877
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 3.07 0.836
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AED USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.293 0.08
Επιχείρηση 01.09.2023 0.405 0.11
This site uses cookies.
Learn more here


OK