Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AED USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 3.92 1.067
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 4.14 1.127
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AED USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.296 0.081
Επιχείρηση 01.12.2021 0.366 0.1
This site uses cookies.
Learn more here


OK