Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UAH USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 50.07 1.356
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 54.44 1.474
Τιμή του Υγραέριο 01.08.2022 28.67 0.776
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UAH USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 1.68 0.045
Επιχείρηση 01.12.2021 3.342 0.091
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία UAH USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 1.038 0.028 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 2.93 0.079 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK