Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 0.991 0.991
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 0.987 0.987
Τιμές της αιθανόλη 17.06.2024 0.754 0.754
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.172 0.172
Επιχείρηση 01.09.2023 0.151 0.151
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.042 0.042 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.04 0.04 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK