Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 19.02.2024 0.921 0.921
Τιμές ντίζελ 19.02.2024 1.085 1.085
Τιμές της αιθανόλη 19.02.2024 0.706 0.706
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 0.166 0.166
Επιχείρηση 01.06.2023 0.147 0.147
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 0.041 0.041 USD
Επιχείρηση 01.06.2023 0.039 0.039 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK