Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 29.05.2023 1.012 1.012
Τιμές ντίζελ 29.05.2023 1.026 1.026
Τιμές της αιθανόλη 29.05.2023 0.781 0.781
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.18 0.18
Επιχείρηση 01.09.2022 0.15 0.15
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.06 0.06 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 0.06 0.06 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK