Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 1.009 1.009
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 1.021 1.021
Τιμές της αιθανόλη 08.07.2024 0.772 0.772
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.162 0.162
Επιχείρηση 01.12.2023 0.137 0.137
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.042 0.042 USD
Επιχείρηση 01.12.2023 0.04 0.04 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK