Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 11.11.2019 0.783 0.783
Τιμές ντίζελ 11.11.2019 0.796 0.796
Τιμές της αιθανόλη 11.11.2019 0.616 0.616
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.03.2019 0.144 0.144
Επιχείρηση 01.03.2019 0.114 0.114
FOLLOW US
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK