Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 0.987 0.987
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.091 1.091
Τιμές της αιθανόλη 27.03.2023 0.74 0.74
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.175 0.175
Επιχείρηση 01.06.2022 0.136 0.136
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.055 0.055 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.051 0.051 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK