Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 1.099 1.099
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 1.224 1.224
Τιμές της αιθανόλη 18.09.2023 0.849 0.849
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.174 0.174
Επιχείρηση 01.12.2022 0.146 0.146
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.055 0.055 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.053 0.053 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK