Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.004 1.004
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1.358 1.358
Τιμές της αιθανόλη 28.11.2022 0.763 0.763
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.162 0.162
Επιχείρηση 01.03.2022 0.128 0.128
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.046 0.046 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.044 0.044 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK