Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 1.026 1.026
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 1.001 1.001
Τιμές της αιθανόλη 20.05.2024 0.775 0.775
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.172 0.172
Επιχείρηση 01.09.2023 0.151 0.151
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.042 0.042 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.04 0.04 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK