Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 1.371 1.371
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 1.511 1.511
Τιμές της αιθανόλη 20.06.2022 1.126 1.126
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.159 0.159
Επιχείρηση 01.09.2021 0.121 0.121
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.041 0.041 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.038 0.038 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK