Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 27.01.2020 0.752 0.752
Τιμές ντίζελ 27.01.2020 0.784 0.784
Τιμές της αιθανόλη 27.01.2020 0.596 0.596
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.06.2019 0.148 0.148
Επιχείρηση 01.06.2019 0.114 0.114
FOLLOW US
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK