Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TRY USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 21.38 1.118
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 20.471 1.071
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 11.934 0.624
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 18.715 0.979
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 16.273 0.851
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TRY USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.456 0.076
Επιχείρηση 01.06.2022 3.4 0.178
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TRY USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.366 0.019 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 1.136 0.059 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK