Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TRY USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 20.146 1.081
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 22.435 1.204
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 10.61 0.569
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 21.604 1.159
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 17.581 0.943
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TRY USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 1.287 0.069
Επιχείρηση 01.03.2022 2.15 0.115
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TRY USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.212 0.011 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.688 0.037 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK