Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία THB USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 43.73 1.276
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 33.529 0.978
Τιμές της αιθανόλη 27.03.2023 33.89 0.989
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία THB USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 3.956 0.115
Επιχείρηση 01.06.2022 3.89 0.113
This site uses cookies.
Learn more here


OK