Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία THB USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 46.914 1.289
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 31.97 0.878
Τιμές της αιθανόλη 20.05.2024 36.19 0.994
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία THB USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 4.584 0.126
Επιχείρηση 01.09.2023 4.591 0.126
This site uses cookies.
Learn more here


OK