Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία THB USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 41.43 1.254
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 30.36 0.919
Τιμές της αιθανόλη 24.01.2022 25.54 0.773
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία THB USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 3.777 0.114
Επιχείρηση 01.06.2021 3.711 0.112
This site uses cookies.
Learn more here


OK