Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία THB USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 53.31 1.507
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 35.01 0.99
Τιμές της αιθανόλη 20.06.2022 37.54 1.061
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία THB USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 3.777 0.107
Επιχείρηση 01.09.2021 3.711 0.105
This site uses cookies.
Learn more here


OK