Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία THB USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 47.694 1.31
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 29.99 0.824
Τιμές της αιθανόλη 25.09.2023 36.79 1.01
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία THB USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 4.94 0.136
Επιχείρηση 01.12.2022 4.875 0.134
This site uses cookies.
Learn more here


OK