Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία THB USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 42.59 1.201
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 35.053 0.989
Τιμές της αιθανόλη 28.11.2022 32.24 0.909
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία THB USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 3.777 0.107
Επιχείρηση 01.03.2022 3.89 0.11
This site uses cookies.
Learn more here


OK