Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TZS USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 3213 1.283
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 3259 1.301
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 2943 1.175
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TZS USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 229.59 0.092
Επιχείρηση 01.12.2022 236.37 0.094
This site uses cookies.
Learn more here


OK