Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TZS USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2968 1.271
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 3130 1.34
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 3098 1.326
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TZS USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 229.59 0.098
Επιχείρηση 01.06.2022 236.37 0.101
This site uses cookies.
Learn more here


OK