Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TZS USD
Τιμή βενζίνης 10.06.2024 3261 1.247
Τιμές ντίζελ 10.06.2024 3112 1.19
Τιμές της πετρέλαιο 10.06.2024 3261 1.247
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TZS USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 229.59 0.088
Επιχείρηση 01.09.2023 236.37 0.09
This site uses cookies.
Learn more here


OK