Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TZS USD
Τιμή βενζίνης 21.11.2022 2886 1.237
Τιμές ντίζελ 21.11.2022 3052 1.308
Τιμές της πετρέλαιο 21.11.2022 3111 1.333
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TZS USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 229.59 0.098
Επιχείρηση 01.03.2022 236.37 0.101
This site uses cookies.
Learn more here


OK