Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TWD USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 31.7 1.065
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 28 0.94
Τιμή του Υγραέριο 16.05.2022 14.6 0.49
Τιμές της πετρέλαιο 16.05.2022 52.4 1.76
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TWD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 2.924 0.098
Επιχείρηση 01.09.2021 3.83 0.129
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TWD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.899 0.03 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.792 0.027 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK