Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TWD USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 30.8 0.973
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 27.1 0.856
Τιμή του Υγραέριο 03.10.2022 14.6 0.461
Τιμές της πετρέλαιο 03.10.2022 51.3 1.621
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TWD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 2.82 0.089
Επιχείρηση 01.12.2021 3.57 0.113
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TWD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.899 0.028 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 0.792 0.025 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK