Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TWD USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 32.6 1.012
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 28.6 0.888
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 14.6 0.453
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 51.1 1.586
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TWD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 2.82 0.088
Επιχείρηση 01.12.2022 3.57 0.111
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TWD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.899 0.028 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.792 0.025 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK