Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TWD USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 30.7 0.951
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 26.8 0.83
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 14.6 0.452
Τιμές της πετρέλαιο 20.05.2024 45.3 1.403
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TWD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 3.06 0.095
Επιχείρηση 01.09.2023 4.93 0.153
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TWD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.899 0.028 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.792 0.025 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK