Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TWD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 29.9 0.985
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 27.1 0.892
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 14.6 0.481
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 44.6 1.469
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TWD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 2.94 0.097
Επιχείρηση 01.09.2022 3.83 0.126
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TWD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.899 0.03 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 0.792 0.026 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK