Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CHF USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 1.857 2.1
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 1.918 2.17
Τιμή του Υγραέριο 17.06.2024 1.148 1.298
Τιμές της αιθανόλη 17.06.2024 1.644 1.859
Τιμές της μεθάνιο 17.06.2024 1.392 1.574
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.304 0.344
Επιχείρηση 01.09.2023 0.229 0.259
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.183 0.207 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.156 0.176 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK