Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CHF USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 2.19 2.263
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 2.29 2.367
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 1.15 1.189
Τιμές της μεθάνιο 20.06.2022 1.63 1.685
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.206 0.213
Επιχείρηση 01.09.2021 0.156 0.161
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.091 0.094 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.071 0.073 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK