Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CHF USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.866 1.956
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 2.126 2.229
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 1.15 1.206
Τιμές της μεθάνιο 28.11.2022 1.63 1.709
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.215 0.225
Επιχείρηση 01.03.2022 0.162 0.17
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.099 0.104 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.077 0.081 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK