Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CHF USD
Τιμή βενζίνης 19.02.2024 1.793 2.033
Τιμές ντίζελ 19.02.2024 1.97 2.234
Τιμή του Υγραέριο 19.02.2024 1.148 1.301
Τιμές της αιθανόλη 19.02.2024 1.585 1.797
Τιμές της μεθάνιο 19.02.2024 1.178 1.336
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 0.304 0.345
Επιχείρηση 01.06.2023 0.233 0.264
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 0.184 0.209 USD
Επιχείρηση 01.06.2023 0.158 0.179 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK