Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CHF USD
Τιμή βενζίνης 20.03.2023 1.803 1.955
Τιμές ντίζελ 20.03.2023 1.965 2.13
Τιμή του Υγραέριο 20.03.2023 1.285 1.393
Τιμές της μεθάνιο 20.03.2023 1.5 1.626
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.216 0.234
Επιχείρηση 01.06.2022 0.162 0.176
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.142 0.154 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.119 0.129 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK