Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CHF USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.915 2.091
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 2.052 2.24
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 1.223 1.335
Τιμές της αιθανόλη 25.09.2023 1.75 1.911
Τιμές της μεθάνιο 25.09.2023 1.235 1.348
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.3 0.328
Επιχείρηση 01.12.2022 0.233 0.254
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CHF USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.174 0.19 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.15 0.164 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK