Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SEK USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 20.303 1.961
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 22.16 2.141
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 14.28 1.379
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 14.458 1.397
Τιμές της αιθανόλη 27.03.2023 17.253 1.667
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SEK USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 3.76 0.363
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία SEK USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 4.55 0.44 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK