Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SEK USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 21.403 1.917
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 25.973 2.326
Τιμή του Υγραέριο 18.09.2023 13.54 1.213
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 18.09.2023 16.304 1.46
Τιμές της αιθανόλη 18.09.2023 16.475 1.475
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SEK USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 4.64 0.416
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία SEK USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 4.81 0.431 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK