Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SEK USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 18.29 1.752
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 18.24 1.747
Τιμή του Υγραέριο 17.06.2024 13.71 1.313
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 17.06.2024 14.176 1.358
Τιμές της αιθανόλη 17.06.2024 14.84 1.422
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SEK USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 2.21 0.212
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία SEK USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 2.33 0.223 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK