Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SRD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 39.43 1.04
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 43.41 1.145
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SRD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.6 0.016
This site uses cookies.
Learn more here


OK