Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SRD USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 40.95 1.266
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 38.68 1.195
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SRD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.83 0.026
This site uses cookies.
Learn more here


OK