Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SRD USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 24.56 1.009
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 19.67 0.808
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SRD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.35 0.014
This site uses cookies.
Learn more here


OK