Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SRD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 38.86 1.041
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 36.37 0.974
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SRD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.6 0.016
This site uses cookies.
Learn more here


OK