Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LKR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 417 1.287
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 341 1.052
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 231 0.713
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LKR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 29 0.089
Επιχείρηση 01.12.2022 32.65 0.101
This site uses cookies.
Learn more here


OK