Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LKR USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 207 1.025
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 121 0.599
Τιμές της πετρέλαιο 24.01.2022 87 0.431
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LKR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 14.13 0.07
Επιχείρηση 01.06.2021 12.93 0.064
This site uses cookies.
Learn more here


OK