Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LKR USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 510 1.387
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 430 1.169
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 365 0.992
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LKR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 14.71 0.04
Επιχείρηση 01.03.2022 12.93 0.035
This site uses cookies.
Learn more here


OK