Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LKR USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 450 1.26
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 400 1.12
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 87 0.244
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LKR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 15.29 0.043
Επιχείρηση 01.09.2021 12.93 0.036
This site uses cookies.
Learn more here


OK