Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LKR USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 420 1.4
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 333 1.11
Τιμές της πετρέλαιο 20.05.2024 215 0.717
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LKR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 45.32 0.151
Επιχείρηση 01.09.2023 37.9 0.126
This site uses cookies.
Learn more here


OK