Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LKR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 510 1.572
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 405 1.248
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 305 0.94
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LKR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 14.71 0.045
Επιχείρηση 01.06.2022 12.93 0.04
This site uses cookies.
Learn more here


OK