Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 2.117 2.225
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 2.081 2.187
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 1.028 1.08
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.06.2022 1.523 1.601
Τιμές της αιθανόλη 20.06.2022 2.183 2.295
Τιμές της μεθάνιο 20.06.2022 1.886 1.982
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.242 0.254
Επιχείρηση 01.09.2021 0.106 0.111
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.08 0.084 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.053 0.056 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK