Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.696 1.752
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1.776 1.834
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 1.034 1.068
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 1.294 1.336
Τιμές της αιθανόλη 28.11.2022 1.853 1.914
Τιμές της μεθάνιο 28.11.2022 1.543 1.594
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.323 0.334
Επιχείρηση 01.03.2022 0.14 0.145
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.175 0.181 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.16 0.165 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK