Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.621 1.758
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.53 1.66
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 0.976 1.059
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.058 1.147
Τιμές της αιθανόλη 27.03.2023 1.795 1.947
Τιμές της μεθάνιο 27.03.2023 1.395 1.512
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.346 0.375
Επιχείρηση 01.06.2022 0.14 0.152
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.172 0.187 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.131 0.142 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK