Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 17.01.2022 1.504 1.716
Τιμές ντίζελ 17.01.2022 1.386 1.581
Τιμή του Υγραέριο 17.01.2022 0.849 0.969
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 17.01.2022 0.858 0.979
Τιμές της αιθανόλη 17.01.2022 1.689 1.927
Τιμές της μεθάνιο 17.01.2022 1.913 2.182
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.207 0.236
Επιχείρηση 01.06.2021 0.103 0.117
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.069 0.079 USD
Επιχείρηση 01.06.2021 0.053 0.06 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK