Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.746 1.846
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.675 1.771
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 0.938 0.992
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 1.168 1.235
Τιμές της αιθανόλη 25.09.2023 1.967 2.08
Τιμές της μεθάνιο 25.09.2023 1.137 1.202
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.277 0.293
Επιχείρηση 01.12.2022 0.196 0.207
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.174 0.184 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.168 0.178 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK