Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 1.645 1.785
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 1.485 1.611
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 0.949 1.03
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.05.2024 1.013 1.1
Τιμές της αιθανόλη 20.05.2024 2.16 2.345
Τιμές της μεθάνιο 20.05.2024 1.194 1.296
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.22 0.239
Επιχείρηση 01.09.2023 0.127 0.138
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.098 0.106 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.078 0.085 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK