Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KRW USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 1598.96 1.199
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 1421.28 1.066
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 983.43 0.738
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 1355.08 1.016
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 134.98 0.101
Επιχείρηση 01.09.2022 131.72 0.099
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 74.06 0.056 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 124.94 0.094 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK