Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KRW USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 1673.25 1.272
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 1551.3 1.179
Τιμή του Υγραέριο 15.04.2024 970.16 0.737
Τιμές της πετρέλαιο 15.04.2024 1366.12 1.038
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 163.16 0.124
Επιχείρηση 01.09.2023 165.861 0.126
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 89.473 0.068 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 81.199 0.062 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK