Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KRW USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 2080.94 1.644
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 2082.65 1.645
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 1133.63 0.896
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 1591.65 1.257
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 123.022 0.097
Επιχείρηση 01.09.2021 89.568 0.071
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 63.07 0.05 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 62.077 0.049 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK