Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KRW USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1644.46 1.151
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1878.35 1.315
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 1031.38 0.722
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 1600.69 1.12
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 126.4 0.088
Επιχείρηση 01.03.2022 119.812 0.084
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 63.07 0.044 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 91.911 0.064 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK