Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KRW USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 1682 1.278
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 1515 1.151
Τιμή του Υγραέριο 08.07.2024 982 0.746
Τιμές της πετρέλαιο 08.07.2024 1350 1.026
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 172.36 0.131
Επιχείρηση 01.12.2023 151.898 0.115
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 89.473 0.068 USD
Επιχείρηση 01.12.2023 82.773 0.063 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK