Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KRW USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1660.18 1.245
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 1607.82 1.206
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 971.13 0.728
Τιμές της πετρέλαιο 27.11.2023 1421.08 1.066
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 157.067 0.118
Επιχείρηση 01.03.2023 156.651 0.117
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία KRW USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 85.325 0.064 USD
Επιχείρηση 01.03.2023 123.674 0.093 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK