Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ZAR USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 23.54 1.265
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 26.277 1.412
Τιμές της πετρέλαιο 27.11.2023 19.957 1.073
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ZAR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 2.779 0.149
Επιχείρηση 01.03.2023 1.328 0.071
This site uses cookies.
Learn more here


OK