Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1.506 1.656
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 1.542 1.695
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 0.855 0.94
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.11.2023 1.132 1.245
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.193 0.212
Επιχείρηση 01.03.2023 0.172 0.189
This site uses cookies.
Learn more here


OK