Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 1.355 1.472
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 1.529 1.661
Τιμή του Υγραέριο 30.01.2023 0.929 1.009
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30.01.2023 1.151 1.25
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.253 0.275
Επιχείρηση 01.06.2022 0.132 0.143
This site uses cookies.
Learn more here


OK