Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 1.41 1.51
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 1.43 1.532
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 0.894 0.958
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 05.06.2023 1.02 1.093
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.27 0.289
Επιχείρηση 01.09.2022 0.17 0.182
This site uses cookies.
Learn more here


OK