Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 1.68 1.784
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 1.566 1.663
Τιμή του Υγραέριο 15.04.2024 0.7 0.743
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.193 0.205
Επιχείρηση 01.09.2023 0.379 0.402
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.056 0.059 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.176 0.187 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK