Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 1.622 1.756
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 1.538 1.665
Τιμή του Υγραέριο 08.07.2024 0.684 0.74
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.193 0.209
Επιχείρηση 01.12.2023 0.379 0.41
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.056 0.061 USD
Επιχείρηση 01.12.2023 0.164 0.178 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK