Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 1.835 1.883
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 1.868 1.917
Τιμή του Υγραέριο 01.08.2022 0.88 0.903
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.169 0.173
Επιχείρηση 01.12.2021 0.153 0.157
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.04 0.041 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 0.071 0.073 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK