Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.711 1.809
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.69 1.787
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 0.7 0.74
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.203 0.215
Επιχείρηση 01.12.2022 0.522 0.552
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.048 0.051 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.237 0.251 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK