Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 1.602 1.74
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 1.631 1.772
Τιμή του Υγραέριο 30.01.2023 0.796 0.865
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.188 0.204
Επιχείρηση 01.06.2022 0.17 0.185
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.048 0.052 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.155 0.168 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK