Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SLL USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 30000 1.524
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 30000 1.524
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 30000 1.524
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 30000 1.524
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SLL USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 3054 0.155
Επιχείρηση 01.12.2022 3364 0.171
This site uses cookies.
Learn more here


OK