Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SLL USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 21500 1.093
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 21500 1.093
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 21500 1.093
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 21500 1.093
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SLL USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1606 0.082
Επιχείρηση 01.06.2022 2151 0.109
This site uses cookies.
Learn more here


OK