Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SLL USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 21000 1.148
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 21000 1.148
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 21000 1.148
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 20000 1.093
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SLL USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 1606 0.088
Επιχείρηση 01.03.2022 2151 0.118
This site uses cookies.
Learn more here


OK