Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SLL USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 10000 0.883
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 10000 0.883
Τιμές της πετρέλαιο 24.01.2022 10000 0.883
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24.01.2022 10000 0.883
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SLL USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 1606 0.142
Επιχείρηση 01.06.2021 2151 0.19
This site uses cookies.
Learn more here


OK