Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SLL USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 18000 1.367
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 18000 1.367
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 18000 1.367
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.06.2022 18000 1.367
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SLL USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 1606 0.122
Επιχείρηση 01.09.2021 2151 0.163
This site uses cookies.
Learn more here


OK