Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SLL USD
Τιμή βενζίνης 10.06.2024 30000 1.524
Τιμές ντίζελ 10.06.2024 30000 1.524
Τιμές της πετρέλαιο 10.06.2024 30000 1.524
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10.06.2024 30000 1.524
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SLL USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 3054 0.155
Επιχείρηση 01.09.2023 3364 0.171
This site uses cookies.
Learn more here


OK