Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία RSD USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 195 1.768
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 206 1.868
Τιμή του Υγραέριο 15.04.2024 96.4 0.874
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία RSD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 13.07 0.118
Επιχείρηση 01.09.2023 14.48 0.131
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία RSD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 4.18 0.038 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK