Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία RSD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 176 1.608
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 182 1.663
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 97.4 0.89
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία RSD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 11.33 0.104
Επιχείρηση 01.09.2022 12.17 0.111
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία RSD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 3.65 0.033 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK