Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία RSD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 179 1.674
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 201 1.879
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 93.9 0.878
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία RSD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 12.17 0.114
Επιχείρηση 01.03.2023 13.28 0.124
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία RSD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 4.18 0.039 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK