Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SAR USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 2.33 0.621
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 1.15 0.307
Τιμή του Υγραέριο 27.05.2024 0.95 0.253
Τιμές της πετρέλαιο 27.05.2024 0.93 0.248
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SAR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.18 0.048
Επιχείρηση 01.09.2023 0.257 0.069
This site uses cookies.
Learn more here


OK