Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SAR USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 2.33 0.621
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 0.75 0.2
Τιμή του Υγραέριο 18.09.2023 0.95 0.253
Τιμές της πετρέλαιο 18.09.2023 0.93 0.248
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SAR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.18 0.048
Επιχείρηση 01.12.2022 0.257 0.069
This site uses cookies.
Learn more here


OK