Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SAR USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 2.33 0.621
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 0.63 0.168
Τιμή του Υγραέριο 24.01.2022 0.75 0.2
Τιμές της πετρέλαιο 24.01.2022 0.7 0.187
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SAR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.18 0.048
Επιχείρηση 01.06.2021 0.257 0.069
This site uses cookies.
Learn more here


OK