Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SAR USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 2.33 0.621
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 0.75 0.2
Τιμή του Υγραέριο 30.01.2023 0.9 0.24
Τιμές της πετρέλαιο 30.01.2023 0.81 0.216
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SAR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.18 0.048
Επιχείρηση 01.06.2022 0.257 0.068
This site uses cookies.
Learn more here


OK