Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία RWF USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1639 1.355
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1492 1.233
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία RWF USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 257.29 0.213
Επιχείρηση 01.12.2022 96 0.079
This site uses cookies.
Learn more here


OK