Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία RWF USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1544 1.386
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1562 1.402
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία RWF USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 257.29 0.231
Επιχείρηση 01.09.2022 96 0.086
This site uses cookies.
Learn more here


OK