Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία RWF USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 1764 1.361
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 1684 1.299
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία RWF USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 257.29 0.199
Επιχείρηση 01.09.2023 96 0.074
This site uses cookies.
Learn more here


OK