Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία RWF USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 1609 1.512
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 1607 1.51
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία RWF USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 257.29 0.242
Επιχείρηση 01.12.2021 96 0.09
This site uses cookies.
Learn more here


OK