Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία RWF USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 1359 1.329
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 1368 1.338
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία RWF USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 257.29 0.252
Επιχείρηση 01.09.2021 96 0.094
This site uses cookies.
Learn more here


OK