Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία QAR USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 2.1 0.577
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 2.05 0.563
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία QAR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.115 0.032
Επιχείρηση 01.12.2022 0.13 0.036
This site uses cookies.
Learn more here


OK