Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία QAR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2.1 0.577
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 2.05 0.563
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία QAR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.12 0.033
Επιχείρηση 01.09.2022 0.13 0.036
This site uses cookies.
Learn more here


OK