Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 1.736 1.966
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 1.591 1.802
Τιμή του Υγραέριο 24.01.2022 0.809 0.916
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24.01.2022 1.395 1.58
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.231 0.262
Επιχείρηση 01.06.2021 0.145 0.164
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.068 0.077 USD
Επιχείρηση 01.06.2021 0.054 0.061 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK