Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.643 1.697
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1.639 1.693
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 0.891 0.92
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 1.653 1.707
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.238 0.246
Επιχείρηση 01.03.2022 0.239 0.247
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.092 0.095 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.073 0.075 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK