Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PHP USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 73.8 1.294
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 61.2 1.073
Τιμή του Υγραέριο 15.04.2024 41.85 0.734
Τιμές της πετρέλαιο 15.04.2024 73.535 1.29
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PHP USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 11.19 0.196
Επιχείρηση 01.09.2023 7.854 0.138
This site uses cookies.
Learn more here


OK