Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PHP USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 70.1 1.24
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 76.15 1.347
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 38.6 0.683
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 83.18 1.471
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PHP USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 9.703 0.172
Επιχείρηση 01.03.2022 6.65 0.118
This site uses cookies.
Learn more here


OK