Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PHP USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 62.5 1.149
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 58.6 1.078
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 42.6 0.783
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 71.13 1.308
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PHP USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 10.183 0.187
Επιχείρηση 01.06.2022 7.768 0.143
This site uses cookies.
Learn more here


OK