Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PHP USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 85 1.571
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 85.95 1.589
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 44.55 0.823
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 92.12 1.703
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PHP USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 8.907 0.165
Επιχείρηση 01.09.2021 6.235 0.115
This site uses cookies.
Learn more here


OK