Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PHP USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 77.4 1.353
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 68.8 1.202
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 37.05 0.648
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 83.255 1.455
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PHP USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 9.863 0.172
Επιχείρηση 01.12.2022 8.606 0.15
This site uses cookies.
Learn more here


OK