Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PEN USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 4.484 1.219
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 4.189 1.139
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 1.776 0.483
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PEN USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.88 0.239
Επιχείρηση 01.09.2022 0.62 0.169
This site uses cookies.
Learn more here


OK