Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PEN USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 6.21 1.668
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 4.499 1.209
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 2.367 0.636
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PEN USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.773 0.208
Επιχείρηση 01.09.2021 0.55 0.148
This site uses cookies.
Learn more here


OK