Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PEN USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 5.408 1.407
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 5.167 1.344
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 1.976 0.514
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PEN USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.848 0.221
Επιχείρηση 01.03.2022 0.59 0.153
This site uses cookies.
Learn more here


OK