Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PEN USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 5.186 1.392
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 4.314 1.158
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PEN USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.745 0.2
Επιχείρηση 01.03.2023 0.65 0.174
This site uses cookies.
Learn more here


OK