Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PEN USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 4.53 1.18
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 4.242 1.105
Τιμή του Υγραέριο 24.01.2022 2.446 0.637
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PEN USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.769 0.2
Επιχείρηση 01.06.2021 0.52 0.136
This site uses cookies.
Learn more here


OK