Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PEN USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 4.812 1.289
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 3.965 1.062
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PEN USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.688 0.184
Επιχείρηση 01.09.2023 0.59 0.158
This site uses cookies.
Learn more here


OK