Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PAB USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.123 1.123
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1.189 1.189
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PAB USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.17 0.17
Επιχείρηση 01.03.2022 0.187 0.187
This site uses cookies.
Learn more here


OK