Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PAB USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 1.046 1.046
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 0.864 0.864
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PAB USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.17 0.17
Επιχείρηση 01.09.2023 0.187 0.187
This site uses cookies.
Learn more here


OK