Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PAB USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 0.946 0.946
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 0.856 0.856
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PAB USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.155 0.155
Επιχείρηση 01.06.2021 0.169 0.169
This site uses cookies.
Learn more here


OK