Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PAB USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 1.59 1.59
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 1.392 1.392
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PAB USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.154 0.154
Επιχείρηση 01.09.2021 0.169 0.169
This site uses cookies.
Learn more here


OK