Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PAB USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.054 1.056
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 0.946 0.948
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PAB USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.176 0.176
Επιχείρηση 01.06.2022 0.187 0.187
This site uses cookies.
Learn more here


OK