Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PAB USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.162 1.163
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.099 1.1
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PAB USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.171 0.171
Επιχείρηση 01.12.2022 0.191 0.191
This site uses cookies.
Learn more here


OK