Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία OMR USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 0.239 0.621
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 0.258 0.67
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία OMR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.01 0.026
Επιχείρηση 01.09.2022 0.06 0.156
This site uses cookies.
Learn more here


OK