Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NOK USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 23.57 2.186
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 22.68 2.104
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 18.09.2023 14.6 1.354
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NOK USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 1.944 0.18
Επιχείρηση 01.12.2022 2.106 0.195
This site uses cookies.
Learn more here


OK