Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NOK USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 20.68 2.067
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 21.46 2.145
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 13.19 1.318
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NOK USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 1.377 0.138
Επιχείρηση 01.03.2022 1.449 0.145
This site uses cookies.
Learn more here


OK