Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NIO USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 48.98 1.333
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 43.2 1.176
Τιμές της πετρέλαιο 20.05.2024 49.52 1.347
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NIO USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 6.446 0.175
Επιχείρηση 01.09.2023 8.77 0.239
This site uses cookies.
Learn more here


OK