Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NIO USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 48.97 1.365
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 43.21 1.204
Τιμές της πετρέλαιο 01.08.2022 54.89 1.53
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NIO USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 6.257 0.174
Επιχείρηση 01.12.2021 7.6 0.212
This site uses cookies.
Learn more here


OK