Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NIO USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 48.98 1.341
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 43.21 1.183
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 53.12 1.454
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NIO USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 6.382 0.175
Επιχείρηση 01.12.2022 7.75 0.212
This site uses cookies.
Learn more here


OK