Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NIO USD
Τιμή βενζίνης 20.03.2023 48.98 1.34
Τιμές ντίζελ 20.03.2023 43.2 1.181
Τιμές της πετρέλαιο 20.03.2023 51.39 1.405
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NIO USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 6.319 0.173
Επιχείρηση 01.06.2022 6.61 0.181
This site uses cookies.
Learn more here


OK