Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NIO USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 42.02 1.185
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 37.56 1.06
Τιμές της πετρέλαιο 24.01.2022 37.86 1.068
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NIO USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 6.195 0.175
Επιχείρηση 01.06.2021 6.48 0.183
This site uses cookies.
Learn more here


OK