Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NZD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 2.93 1.798
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 2.151 1.32
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NZD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.306 0.188
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία NZD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.104 0.064 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK