Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NZD USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 2.659 1.713
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 2.166 1.395
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NZD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.304 0.196
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία NZD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.097 0.062 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK