Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NZD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 2.509 1.523
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 1.823 1.107
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NZD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.31 0.188
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία NZD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.1 0.061 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK