Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NZD USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 2.863 1.813
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 2.453 1.553
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NZD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.304 0.192
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία NZD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.097 0.061 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK