Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NZD USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 2.731 1.83
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 1.805 1.209
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NZD USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.304 0.204
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία NZD USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.089 0.06 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK