Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1.967 2.163
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 1.796 1.975
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 0.8 0.88
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.34 0.374
Επιχείρηση 01.03.2023 0.313 0.344
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.163 0.179 USD
Επιχείρηση 01.03.2023 0.158 0.174 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK