Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.793 1.945
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.594 1.729
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 0.858 0.931
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.902 2.063
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.322 0.349
Επιχείρηση 01.06.2022 0.36 0.39
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.34 0.369 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.223 0.242 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK