Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 1.985 2.248
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 1.666 1.887
Τιμή του Υγραέριο 24.01.2022 0.904 1.024
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24.01.2022 1.514 1.714
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.165 0.187
Επιχείρηση 01.06.2021 0.108 0.122
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.087 0.099 USD
Επιχείρηση 01.06.2021 0.086 0.097 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK