Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.846 1.907
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1.84 1.901
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 0.827 0.854
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 1.902 1.965
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.323 0.334
Επιχείρηση 01.03.2022 0.312 0.322
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.413 0.427 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.289 0.299 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK