Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NPR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 183 1.375
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 173 1.3
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 173 1.3
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NPR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 5.79 0.043
Επιχείρηση 01.12.2022 9.21 0.069
This site uses cookies.
Learn more here


OK