Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NPR USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 181 1.385
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 178 1.362
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 178 1.362
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NPR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 5.79 0.044
Επιχείρηση 01.03.2022 9.37 0.072
This site uses cookies.
Learn more here


OK