Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NPR USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 168 1.259
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 153 1.147
Τιμές της πετρέλαιο 17.06.2024 153 1.147
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NPR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 5.79 0.043
Επιχείρηση 01.09.2023 9.21 0.069
This site uses cookies.
Learn more here


OK