Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NPR USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 199 1.594
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 192 1.538
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 192 1.538
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NPR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 8.29 0.066
Επιχείρηση 01.09.2021 9.01 0.072
This site uses cookies.
Learn more here


OK