Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NPR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 178 1.355
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 175 1.332
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 175 1.332
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NPR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 5.79 0.044
Επιχείρηση 01.06.2022 9.21 0.07
This site uses cookies.
Learn more here


OK