Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NPR USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 139 1.165
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 122 1.023
Τιμές της πετρέλαιο 24.01.2022 122 1.023
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NPR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 8.29 0.069
Επιχείρηση 01.06.2021 9.01 0.076
This site uses cookies.
Learn more here


OK