Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NPR USD
Τιμή βενζίνης 26.02.2024 172 1.298
Τιμές ντίζελ 26.02.2024 160 1.208
Τιμές της πετρέλαιο 26.02.2024 160 1.208
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NPR USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 5.79 0.044
Επιχείρηση 01.06.2023 9.21 0.07
This site uses cookies.
Learn more here


OK