Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NAD USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 20.08 1.181
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 24.1 1.418
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NAD USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 2.009 0.118
This site uses cookies.
Learn more here


OK