Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MZN USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 86.97 1.363
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 87.97 1.379
Τιμές της πετρέλαιο 01.08.2022 75.58 1.185
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MZN USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 8.122 0.127
Επιχείρηση 01.12.2021 5.117 0.08
This site uses cookies.
Learn more here


OK