Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MZN USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 86.25 1.35
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 91.23 1.428
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 71.37 1.117
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MZN USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 8.122 0.127
Επιχείρηση 01.12.2022 5.117 0.08
This site uses cookies.
Learn more here


OK