Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MZN USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 86.97 1.361
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 87.97 1.377
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 75.58 1.183
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MZN USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 8.12 0.127
Επιχείρηση 01.09.2022 5.12 0.08
This site uses cookies.
Learn more here


OK