Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MDL USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 23.56 1.327
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 21.71 1.223
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 14.4 0.811
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MDL USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 3.42 0.193
Επιχείρηση 01.03.2023 2.89 0.163
This site uses cookies.
Learn more here


OK