Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MDL USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 24.56 1.333
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 20.96 1.137
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 15.95 0.865
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MDL USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 2.64 0.143
Επιχείρηση 01.09.2022 2.3 0.125
This site uses cookies.
Learn more here


OK