Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MDL USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 27.72 1.439
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 27.09 1.407
Τιμή του Υγραέριο 01.08.2022 16.75 0.87
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MDL USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 1.51 0.078
Επιχείρηση 01.12.2021 1.25 0.065
This site uses cookies.
Learn more here


OK