Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MXN USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 24.06 1.32
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 23.57 1.293
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.77 0.097
Επιχείρηση 01.06.2022 3.54 0.194
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.449 0.08 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.758 0.042 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK