Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MXN USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 23.81 1.238
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 23.58 1.227
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 1.738 0.09
Επιχείρηση 01.03.2022 3.383 0.176
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 1.36 0.071 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.668 0.035 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK