Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MXN USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 24.365 1.389
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 23.94 1.364
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 1.684 0.096
Επιχείρηση 01.12.2022 3.586 0.204
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 1.393 0.079 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.702 0.04 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK