Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MXN USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 22.63 1.1
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 22.1 1.074
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 1.701 0.083
Επιχείρηση 01.06.2021 3.259 0.158
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 1.23 0.06 USD
Επιχείρηση 01.06.2021 0.538 0.026 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK