Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MXN USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 23.58 1.162
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 23.24 1.146
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 1.712 0.084
Επιχείρηση 01.09.2021 3.327 0.164
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 1.311 0.065 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.619 0.031 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK