Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MXN USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 25.071 1.362
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 25.097 1.363
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 1.897 0.103
Επιχείρηση 01.09.2023 3.872 0.21
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 1.243 0.068 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.551 0.03 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK