Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MXN USD
Τιμή βενζίνης 26.02.2024 24.125 1.414
Τιμές ντίζελ 26.02.2024 23.955 1.404
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 1.888 0.111
Επιχείρηση 01.06.2023 3.802 0.223
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MXN USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 1.134 0.066 USD
Επιχείρηση 01.06.2023 0.442 0.026 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK