Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MUR USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 74.1 1.625
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 54.55 1.196
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 6.05 0.133
Επιχείρηση 01.09.2022 5.4 0.118
This site uses cookies.
Learn more here


OK