Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MUR USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 69 1.565
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 63.95 1.45
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 6.05 0.137
Επιχείρηση 01.03.2023 5.4 0.122
This site uses cookies.
Learn more here


OK