Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MUR USD
Τιμή βενζίνης 10.06.2024 66.2 1.421
Τιμές ντίζελ 10.06.2024 63.95 1.373
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 6.14 0.132
Επιχείρηση 01.09.2023 5.92 0.127
This site uses cookies.
Learn more here


OK