Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MUR USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 74.1 1.688
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 54.55 1.243
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 6.05 0.138
Επιχείρηση 01.12.2021 5.4 0.123
This site uses cookies.
Learn more here


OK