Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MUR USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 74.1 1.677
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 54.55 1.235
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 6.05 0.137
Επιχείρηση 01.06.2022 5.4 0.122
This site uses cookies.
Learn more here


OK