Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 1.34 1.455
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 1.21 1.314
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.05.2024 1 1.086
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.134 0.145
Επιχείρηση 01.09.2023 0.149 0.162
This site uses cookies.
Learn more here


OK