Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.34 1.453
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.21 1.312
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1 1.085
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.134 0.145
Επιχείρηση 01.06.2022 0.149 0.162
This site uses cookies.
Learn more here


OK