Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.34 1.384
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1.21 1.25
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 1 1.033
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.134 0.138
Επιχείρηση 01.03.2022 0.149 0.154
This site uses cookies.
Learn more here


OK