Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MYR USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 2.05 0.429
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 2.15 0.45
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MYR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.221 0.046
Επιχείρηση 01.09.2023 0.578 0.121
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MYR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.119 0.025 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.132 0.028 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK