Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MYR USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 2.05 0.441
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 2.15 0.463
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MYR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.221 0.048
Επιχείρηση 01.12.2021 0.388 0.083
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MYR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.119 0.026 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 0.132 0.028 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK