Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MYR USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 2.05 0.466
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 2.15 0.489
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MYR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.221 0.05
Επιχείρηση 01.09.2021 0.388 0.088
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MYR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.102 0.023 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.109 0.025 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK