Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MYR USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 2.05 0.435
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 3.35 0.711
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MYR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.221 0.047
Επιχείρηση 01.12.2023 0.578 0.123
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MYR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.119 0.025 USD
Επιχείρηση 01.12.2023 0.132 0.028 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK