Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MYR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2.05 0.465
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 2.15 0.488
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MYR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.221 0.05
Επιχείρηση 01.09.2022 0.445 0.101
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία MYR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.119 0.027 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 0.132 0.03 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK