Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MWK USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 1746 1.7
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 1920 1.869
Τιμές της πετρέλαιο 30.01.2023 1261 1.228
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MWK USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 112.1 0.109
Επιχείρηση 01.06.2022 155.85 0.152
This site uses cookies.
Learn more here


OK