Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MWK USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 2530 1.459
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 2734 1.576
Τιμές της πετρέλαιο 17.06.2024 1910 1.101
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MWK USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 112.1 0.065
Επιχείρηση 01.09.2023 155.85 0.09
This site uses cookies.
Learn more here


OK