Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MWK USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 2530 1.502
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 2734 1.624
Τιμές της πετρέλαιο 27.11.2023 1910 1.134
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MWK USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 112.1 0.067
Επιχείρηση 01.03.2023 155.85 0.093
This site uses cookies.
Learn more here


OK