Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MWK USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 1746 1.703
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 1920 1.873
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 1261 1.23
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MWK USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 112.1 0.109
Επιχείρηση 01.09.2022 155.85 0.152
This site uses cookies.
Learn more here


OK