Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MWK USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 1999.9 1.956
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 1920 1.878
Τιμές της πετρέλαιο 01.08.2022 1236 1.209
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MWK USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 112.1 0.11
Επιχείρηση 01.12.2021 155.85 0.152
This site uses cookies.
Learn more here


OK