Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MGA USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 5900 1.355
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 4900 1.125
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 2430 0.558
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MGA USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 581.89 0.134
Επιχείρηση 01.03.2022 443.9 0.102
This site uses cookies.
Learn more here


OK