Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MGA USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 5900 1.311
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 4900 1.089
Τιμές της πετρέλαιο 27.11.2023 2430 0.54
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MGA USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 581.89 0.129
Επιχείρηση 01.03.2023 443.9 0.099
This site uses cookies.
Learn more here


OK