Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MGA USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 5900 1.33
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 4900 1.105
Τιμές της πετρέλαιο 27.05.2024 2430 0.548
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MGA USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 581.89 0.131
Επιχείρηση 01.09.2023 736.99 0.166
This site uses cookies.
Learn more here


OK