Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MGA USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 4100 1.009
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 3400 0.837
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 2130 0.524
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MGA USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 581.89 0.143
Επιχείρηση 01.09.2021 443.9 0.109
This site uses cookies.
Learn more here


OK