Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MGA USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 5900 1.342
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 4900 1.114
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 2430 0.553
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MGA USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 581.89 0.132
Επιχείρηση 01.09.2022 443.9 0.101
This site uses cookies.
Learn more here


OK