Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MKD USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 95.5 1.589
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 95.5 1.589
Τιμή του Υγραέριο 01.08.2022 53 0.882
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 01.08.2022 94 1.564
Τιμές της μεθάνιο 01.08.2022 116.5 1.938
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MKD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 5.36 0.089
Επιχείρηση 01.12.2021 6.693 0.111
This site uses cookies.
Learn more here


OK