Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MKD USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 83 1.464
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 73 1.287
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 43.5 0.767
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.05.2024 72.5 1.279
Τιμές της μεθάνιο 20.05.2024 59 1.041
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MKD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 6.88 0.121
Επιχείρηση 01.09.2023 11.962 0.211
This site uses cookies.
Learn more here


OK