Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MKD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 79.5 1.414
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 76.5 1.361
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 45 0.801
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.11.2023 75.5 1.343
Τιμές της μεθάνιο 27.11.2023 71.5 1.272
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MKD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 6.71 0.119
Επιχείρηση 01.03.2023 11.799 0.21
This site uses cookies.
Learn more here


OK