Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MKD USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 84 1.478
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 84.5 1.486
Τιμή του Υγραέριο 30.01.2023 50 0.88
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30.01.2023 82.5 1.451
Τιμές της μεθάνιο 30.01.2023 123.5 2.173
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MKD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 5.87 0.103
Επιχείρηση 01.06.2022 7.274 0.128
This site uses cookies.
Learn more here


OK