Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MKD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 80 1.393
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 69 1.202
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 45 0.784
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 05.06.2023 67.5 1.175
Τιμές της μεθάνιο 05.06.2023 62 1.08
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MKD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 6.59 0.115
Επιχείρηση 01.09.2022 14.78 0.257
This site uses cookies.
Learn more here


OK