Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.556 1.688
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.49 1.616
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 0.736 0.798
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 0.933 1.012
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.22 0.239
Επιχείρηση 01.09.2022 0.13 0.141
This site uses cookies.
Learn more here


OK