Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 1.64 1.635
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 1.782 1.777
Τιμή του Υγραέριο 19.09.2022 0.783 0.781
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 19.09.2022 1.204 1.2
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.217 0.216
Επιχείρηση 01.12.2021 0.12 0.12
This site uses cookies.
Learn more here


OK