Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 1.653 1.755
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 1.565 1.662
Τιμή του Υγραέριο 15.04.2024 0.707 0.751
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15.04.2024 1.009 1.071
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.219 0.233
Επιχείρηση 01.09.2023 0.172 0.183
This site uses cookies.
Learn more here


OK