Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.667 1.762
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.695 1.792
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 0.734 0.776
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 1.133 1.198
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.305 0.322
Επιχείρηση 01.12.2022 0.131 0.138
This site uses cookies.
Learn more here


OK