Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LBP USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 96950 1.616
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 88200 1.47
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 62700 1.045
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LBP USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 116.72 0.002
Επιχείρηση 01.09.2022 144.83 0.002
This site uses cookies.
Learn more here


OK