Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LBP USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 34350 0.91
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 39800 1.054
Τιμή του Υγραέριο 03.10.2022 19300 0.511
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LBP USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 116.72 0.003
Επιχείρηση 01.12.2021 144.83 0.004
This site uses cookies.
Learn more here


OK