Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.726 1.824
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.707 1.805
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 0.692 0.731
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 1.243 1.314
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.407 0.43
Επιχείρηση 01.12.2022 0.376 0.397
This site uses cookies.
Learn more here


OK