Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 1.893 1.975
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 1.887 1.969
Τιμή του Υγραέριο 16.05.2022 0.808 0.843
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 16.05.2022 1.426 1.488
Τιμές της αιθανόλη 16.05.2022 2.189 2.284
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.156 0.163
Επιχείρηση 01.09.2021 0.153 0.16
This site uses cookies.
Learn more here


OK