Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.606 1.742
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.596 1.731
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 0.788 0.855
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.18 1.28
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.29 0.315
Επιχείρηση 01.09.2022 0.31 0.336
This site uses cookies.
Learn more here


OK