Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 1.686 1.684
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 1.748 1.746
Τιμή του Υγραέριο 03.10.2022 0.818 0.817
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 03.10.2022 1.288 1.286
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.201 0.201
Επιχείρηση 01.12.2021 0.21 0.21
This site uses cookies.
Learn more here


OK