Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LAK USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 25210 1.509
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 20460 1.225
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LAK USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 593.38 0.036
This site uses cookies.
Learn more here


OK