Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LAK USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 30920 1.535
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 20860 1.035
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LAK USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 593.38 0.029
This site uses cookies.
Learn more here


OK