Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LAK USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 31820 1.49
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 20870 0.978
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LAK USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 593.38 0.028
This site uses cookies.
Learn more here


OK