Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LAK USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 26490 1.57
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 19020 1.127
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LAK USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 593.38 0.035
This site uses cookies.
Learn more here


OK