Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LAK USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 28070 1.872
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 20340 1.356
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LAK USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 593.38 0.04
This site uses cookies.
Learn more here


OK