Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία LAK USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 14770 1.308
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 11080 0.981
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία LAK USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 514.75 0.046
This site uses cookies.
Learn more here


OK